Δερματοσκόπηση
Χαρτογράφηση σπίλων

Η Δερματοσκόπηση - Χαρτογράφηση σπίλων είναι μια σύγχρονη μέθοδος που γίνεται με ειδικό εξοπλισμό και αυξάνει σημαντικά την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος.
Πρόκειται για ψηφιακή απεικόνιση των σπίλων (ελιών) , ανάλυση τους με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος και αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Με αυτή τη μέθοδο σε μελλοντικές επανεξετάσεις ανιχνεύονται πιθανές μεταβολές στους ήδη υπάρχοντες σπίλους καθώς εκτιμάται και η εμφάνιση νέων.

dermatologia

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιατρείο του Δρ. Μαλάνου μέσω τηλεφώνου, μέσω e-mail ή χρησιμοποιώντας την online φόρμα επικοινωνίας.